Over MDT

De maatschappelijke diensttijd biedt jongeren een gouden kans om op een vernieuwende manier hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Voor lokale impact ondernemers is het een mogelijkheid om jongeren aan te trekken en samen een maatschappelijk project op te pakken.

Programma

Jongeren volgen een viermaandelijks programma. Het biedt jongeren een kans om ervaring op te doen en een duidelijker beeld te krijgen voor een toekomstperspectief.

  • Ze beginnen met een gezamenlijke startweek om elkaar en zichzelf beter te leren kennen.
  • Vervolgens volgen ze een inspirerend workshopprogramma om interesses, talenten en doelen te ontdekken en verder te ontwikkelen.
  • Tenslotte zetten ze zich bij verschillende lokale impact ondernemers in voor een maatschappelijk project.

Lokale impact ondernemers

Het Gouden Kans Project is een project van de gemeente Alkmaar, dat voor de regio Noord Holland Noord wordt gecoördineerd door het RPAnhn.

Het Gouden Kans team bestaat uit:

  • RPAnhn, programmacoördinator Femke Blokker
  • Mee & de Wering: Marieke Craamer & Romy Bitter
  • Starters: Remi Goossens & Mike Jonker

Partners

De volgende lokale impact ondernemers werken samen om dit programma in Noord Holland Noord uit te voeren:

Dit project komt tot stand met een subsidie van ZOnMW in het kader van Maatschappelijke Diensttijd. De Nationale Jeugdraad (NJR), Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), ZonMw, provincies, gemeenten en de Rijksoverheid werken samen aan MDT. Politiek verantwoordelijk voor MDT is staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer informatie: www.doemeemetmdt.nl.

Purpose Case

Het MDT Gouden Kans project is in 2020 gestart als pilotproject. Om te kijken hoe het project op termijn geborgd kan worden, is dit met elkaar aan de hand van de Purpose Case methodiek onderzocht. Ook is hierbij gekeken naar de mogelijkheden om domein overstijgend te werken (met meerdere partijen). De Purpose Case is een transitietool waarbij op drie niveaus ‘Purpose’ zichtbaar, voelbaar en werkbaar wordt gemaakt zonder verstrikt te raken in het economische denkmodel. Oftewel de Purpose Case is een instrument om een maatschappelijk businessmodel te ontwerpen waarmee je samen impact maakt en waarbij de waardering van de opbrengsten zowel financieel als niet-financieel is.

Klik hier voor de uitwerking van de Purpose case

Back To Top